Geri dönüşüm ve Geri kazanım

Doğal kaynaklarımızı korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek hepimizin görevi

Yenigün ailesi olarak doğal kaynaklarımızın hızla tüketilmesinin ve gereksiz kullanımının önüne geçmek için üretimimizin her evresinde çalışmalar yapıyor ve buna göre artık ürünlerimizi tamamen geri dönüştürülmüş boyasız ve selefonsuz kutularla paketliyoruz. Böylece ikincil bir hammaddeye dönüştürülebilir tekrar üretim sürecine dahil edilebilir atıklar elde ediyoruz.

Geri dönüşüm nedir?

Metal, kağıt, cam, elektronik atık ve akü, pet şişe ve plastik vb. değerlendirilmesi, yeniden kullanılması mümkün olan bazı atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal uygulamalara yardımıyla yeniden endüstriyel üretim sürecine dahil edilip kullanılmasına geri dönüşüm denilebilir. Organik nitelikli atıkların da geri dönüşümü mümkündür. Atıkların geri dönüşümü sonrası kullanımı amacıyla uygulanan çeşitli fiziksel veya kimyasal süreçlere de geri kazanım denilebilir.

Geri kazanımın uygulamalarının en temel amacı üretimde yeni hammadde kullanılması yerine atık olarak mevcut olan materyallerden yeni ve ihtiyaç duyulan maddeler elde etmektir. Hızla büyüyen sanayileşme nedeniyle kaynak ihtiyacının artması, mevcut doğal kaynakların hızla azalması ve doğal hayatın kaynak arayışı ve elde edilişi sürecinde çok fazla tahrip edilmesi sonucu geri dönüşüme ihtiyacı artmıştır. Ayrıca ham madde elde etmek, işlemek ve temin etmektense daha düşük bütçeyle elde edilen hurda metaller, yıpranmış kumaş ve bez artıkları vb. maddelerin geri kazanımı ile ekonomik açıdan büyük fayda sağlamaktadır. Geri dönüşümün ekonomik getirisi azımsanmayacak boyutlardadır.

Geri Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Geri Dönüşümün çevreye, doğaya, insanlara ve ülke ekonomisine çeşitli katkıları bulunmaktadır.

Doğal kaynakların korunmasını sağlarken, üretim alanında tüketilen enerjiden büyük oranda tasarruf sağlar. Aynı zamanda atık miktarını azaltarak atık depolama sahaları için kullanılan arazilerde ve bu sahaların işletme maliyetinde tasarruf sağlar. Yeraltı ve yerüstü değerli doğal kaynakların kullanımını minimize ederek dengeler. Doğal dengenin korunmasına yardımcı olur. Yararlı ve ekonomik değeri olan maddelerin boşa gitmesini önler. Gereksiz ve bilinçsiz savurganlığı engeller. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre, doğa ve doğal kaynaklar bırakır. Ekonomiye büyük katkı sağlarken dünya genelinde istihdam sağlayan büyük bir sektördür.

Maddeler Halinde Geri Dönüşümün Yararları;
 • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
 • Ekonomik olarak ülkeye ve şirketlere katkı sağlar.
 • Çevre kirliliğini azaltır ve daha temiz bir çevrede yaşama imkanı sunar.
 • Enerji tasarrufu sağlar.
 • Çöp yığınlarının azalmasına yardımcı olur.
 • Kentsel ekolojiye fayda sağlar.
 • Dünya’nın tükenebilir doğal kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlar.
 • İnsan sağlığı için zararlı olan atıkların çevreden temizlenmesine yardımcı olur.
 • İsrafın önüne geçilmesine yardımcı olur.
 • Enerji verimliliğini arttırır.
 • Farklı ülkelerden ithal edilmesi gereken hammaddelerin daha az ihtal edilmesini sağlar.
 • Ağaçların ve su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.